d2.jpg

Řešitelský tým projektu využívá dosavadních zkušeností nabytých při systematickém rozvíjení pustupů péče o kovové artefakty na pracovišti Metodického centra konzervace ve spolupráci s Oddělením dokumentace vědy a techniky TMB.  Hlavní řešitelkou projektu je Ing. Alena Selucká, náměstkyně MCK, jež se dlouhodobě specializuje na vývoj a aplikaci postupů ochrany o předměty z kovů a jejich slitin a na problematikou související preventivní konervace.   Významnou posilou týmu jsou odborníci z řad praktiků – význačných restaurátorů s nedocenitlnými praktickými zkušenostmi v oblasti sanační konzervace a restaurování výjimečných artefaktů z našeho území. Na pozici odborného garanta pověřeného řízením týmu pro technologický a restaurátorský průzkum a specialistou na rekonstrukce uměleckořemeslných technik a postupů je Akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D.

Hlavní řešitelka projektu:

Ing. Alena Selucká

Řešitelský tým projektu:

Mgr. Luboš Anděl, Mgr. Patrick Bárta, Pavel Fexa, Mgr. Lukáš Foret, Mgr. Jana Fricová, Mgr. Marie Gilbertová, Mgr. Martin Hrdlička, Bc. Václav Hutník, Jaroslav Jelínek, Ing. Martin Kroužil, Mgr. Miroslav Kubiš, Mgr. Martin Mrázek, Ph.D., Mgr. Karel Rapouch, Eva Řezáčová, Mgr. Pavla Stöhrová, Akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D., Ing. Petr Vaníček, Michal Truksa

Odborná spolupráce na přípravě památkového postupu:

PhDr. Jana Čižmářová, Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D., RNDr. Jaroslav Hyršl, PhDr. Alena Krkošková, Mgr. Petr Nekuža, prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., PhDr. Milan Salaš, DrSc., PhDr. Světlana Spiwoková

Konzultace a recenze vybraných částí památkového postupu:

RNDr. Radek Hanus, Ph.D., PhDr. Petra Matějovičová, prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D., doc. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.